2016-07-13 21:00


Temperatur (°C)

18,3

Temperatur max inom 20 timmar (°C)

19,9

Temperatur min inom 20 timmar (°C)

16,0

Luftfuktighet (%RH)

49

Vind (m/s)

W 4,0

24 h (mm)

0,0

Lufttryck (rel hPa)

1004,3

Landsort 
Vattenstånd

+8 cm

Källa vattenståndet:

http://vivadisplay.sjofartsverket.se/#station=2

©Jonas Carlsson 2016