Hur upplever du temperaturen utomhus just nu?

Befinner du dig i Stockholm, Norrköping eller Linköping? Då kan du rapportera hur du upplever värmen och på så sätt bidra till forskningsprojektet BRIGHT. Projektet mäter utomhustemperatur och undersöker hur värme upplevs i stadsmiljö.

Hur upplever du temperaturen utomhus just nu?